• Pretor - Twój partner w erze informacji
 • Pretor - Twój partner w erze informacji
 • Pretor - Twój partner w erze informacji
 • Pretor - Twój partner w erze informacji


 1. Informacje ogólne
  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych za pośrednictwem serwisu www.pretor.pl
  2. Właścicielem strony internetowej www.pretor.pl oraz administratorem danych osobowych jest firma Pretor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-169, przy ulicy Rakoczego 31, identyfikująca się numerem REGON: 190014173, NIP: 584 035 83 09, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000191192.

 2. Informacja o plikach cookies
  1. Serwis korzysta z plików cookies
  2. Pliki cookies, zwane także ciasteczkami, to dane informatyczne najczęściej w formie plików tekstowych, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W standardowej postaci zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny dla nich numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Tworzenie plików cookies, zamieszczanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika i dostęp do nich służą operatorowi Serwisu do tworzenia zanonimizowanych statystyki, które dają możliwość zrozumienia, jak Użytkownicy korzystają z Serwisu. Te informacje pomagają ulepszać strukturę i zawartość serwisu. Pliki są wykorzystywane także do określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  5. Przeglądarki internetowe najczęściej domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, jednak ten zawsze może dokonać zmiany ustawień. Każda przeglądarka umożliwia usunięcie plików cookies oraz automatyczne blokowanie ciasteczek poszczególnych lub wszystkich serwisów internetowych. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi przeglądarek internetowych znajdują się w towarzyszącej im dokumentacji oraz pomocy technicznej.
  6. Ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności odwiedzanych serwisów internetowych.
  7. Zamieszczone na urządzeniach końcowych pliki cookies mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców i partnerów.

 3. Udostępnianie danych
  1. Dane są udostępniane podmiotom zewnętrznym – reklamodawcom i partnerom operatora Serwisu – wyłącznie w granicach dozwolonych prawem.
  2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 4. Postanowienia końcowe
  1. Administrator ma prawo do zmian w Polityce Prywatności.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.