LeasePlan

Case study

LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o.

LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o. to jedna z wiodących na świecie firm leasingowych, która obsługuje pojazdy w ponad 30 krajach. Zarządzamy całym cyklem życia naszych pojazdów, począwszy od zakupu, poprzez ubezpieczenie i serwis, aż po odsprzedaż samochodów poleasingowych.

Leaseplan - photo
Leaseplan - photo3

Z jakim problemem zmierzył się Klient?

Klient spotkał się przede wszystkim z szeroko pojętymi problemami dotyczącymi infrastruktury. Zaczynając od gwarancji odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, która spowodowana była brakiem możliwości wykonywania niezbędnych aktualizacji, przez niewystarczającą wydajność aplikacji, do braku ścieżki redundancji na wypadek awarii głównej macierzy. Dla LeasePlan, która funkcjonowanie swojej działalności opiera na wykorzystaniu rozwiązań informatycznych, niezawodność infrastruktury sieciowej i architektury systemowej to podstawa do tworzenia biznesu, dlatego musi być zawsze sprawna. Dodatkowo problemów dostarczyli dotychczasowi producenci sprzętu i oprogramowania, którzy zaprzestali wspierać operacyjnie swoje produkty.

Nasze rozwiązanie:

  • Zaprojektowanie nowego klastra wysokiej dostępności na podstawie zebranych danych, z uwzględnieniem realnych potrzeb i z zachowaniem optymalizacji kosztów inwestycji.

  • Zbudowanie środowiska Disaster Recovery z wykorzystaniem wymienianego obecnego sprzętu, tworząc ścieżkę redundancji w przypadku awarii głównego DataCenter.

  • Wdrożenie rozwiązania deduplikatora danych backupowych z wielopoziomowymi zabezpieczeniami, przed niepowołanym dostępem i edycją danych kopii bezpieczeństwa.

  • Modernizacja infrastruktury sieci pod kątem wydajności, stabilności działania i odporności na awarię.

Efekt:

  • Zyskanie wydajnej i stabilnej bazy sprzętowo — softwarowej do efektywnej pracy w aplikacjach biznesowych.

  • Zapewnienie ciągłości funkcjonowania firmy nawet w przypadku całkowitej awarii DataCenter, dzięki synchronicznej replice najważniejszych usług biznesowych.

  • Zabezpieczenie danych przed ich całkowitą utratą.

  • Zagwarantowanie szybkiego odtworzenia infrastruktury w przypadku ataku hackerskiego bez konieczności sięgania do kopii bezpieczeństwa typu offline (nośniki zewnętrzne np. taśmy LTO).

quotes

Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt. Była to dla nas czysta przyjemność i od początku do końca czuliśmy, że jesteśmy w dobrych rękach. ?

Aleksander Łodykowski
ICT Infrastructure Manager
ICT Infrastructure | LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o.