Wdrożenie architektury Metro Storage Cluster

Case study

Wdrożenie architektury Metro Storage Cluster dla dwóch geograficznie oddalonych lokalizacji w Polsce

Metro Storage Cluster

Przedstawiamy studium przypadku dotyczącego wdrożenia architektury Metro Storage Cluster dla dwóch geograficznie oddalonych lokalizacji w Polsce. Projekt ten miał na celu zastąpienie dotychczasowego rozwiązania Software-defined Storage oraz zapewnienie nieprzerwanej pracy przy zachowaniu redundancji na poziomie możliwości wystąpienia awarii całej jednej serwerowni. Dzięki starannemu podejściu i zaangażowaniu naszego zespołu udało się osiągnąć pożądane efekty.

ANALIZA POTRZEB KLIENTA I SPEŁNIENIA OCZEKIWAŃ

Klient zgłosił się do nas z potrzebę wymiany rozwiązania typu Software Defined Storage o nazwie Open-E. Rozwijał go w oparciu o serwery DELL EMC z dyskami wewnętrznymi przez kilka lat. Niestety producent rozwiązania softwarowego zdecydował się zakończyć wsparcie dla serwerów DELL EMC powyżej 13 generacji. Klient został zmuszony tym samym do zaprzestania korzystania z rozwiązania przy odświeżaniu platformy sprzętowej.

Klient wymagał rozwiązania, który umiejscowione w dwóch różnych lokalizacjach geograficznych zaoferuje użytkownikom nieprzerwaną pracę przy zachowaniu redundancji na poziomie możliwości wystąpienia awarii całej jednej serwerowni. Użytkownicy w tej sytuacji zostaliby w czasie rzeczywistym przełączeni na drugą lokalizację geograficzną firmy z zachowaniem nieprzerwanego dostępu do usług informatycznych.

ETAPY WDROŻENIA

W celu efektywnego wdrożenia architektury Metro Storage Cluster dla dwóch geograficznie oddalonych lokalizacji, konieczne było przeprowadzenie starannego planowania oraz analizy istniejących potrzeb i możliwości technologicznych. Następnie, zespół projektowy skoncentrował się na dobraniu odpowiednich rozwiązań sprzętowych oraz opracowaniu szczegółowych planów migracji danych i konfiguracji infrastruktury.

Zaproponowane zostały 2 rozwiązania.

 1. Hiperkonwergencja oparta o DELL EMC VXRail – rozwiązanie bazujące liderze na rynku hypervisorów, czyli VMware. Szerokie możliwości rozbudowy rozwiązania wraz z rozwojem infrastruktury IT. Liczne procesy administracyjne wysoko zautomatyzowane z pomocą unikalnych możliwości rozwiązania VXRail.
 2. Rozwiązanie klasyczne bazujące o macierz blokową i dwa hosty ESX. Macierze dyskowe z serii DELL SC (kiedyś seria Compellent) wyposażona w funkcjonalność typu metro cluster – Live Volume. Dzięki wykorzystaniu kilkunodowych klastrów VMware w obu lokalizacjach klient uzyskał redundancje na poziomie możliwości wystąpienia awarii całej serwerowni. Użytkownicy w takim przypadku byli przełączenia na drugą lokalizację firmy w czasie rzeczywistym.

Cele projektu

 • Zastąpienie wykorzystywanego rozwiązania Software-defined storage.

 • Wdrożenie architektury metro storage cluster dla dwóch geograficznie oddalonych lokalizacji w Polsce.

 • Zapewnienie dostępu do usług poprzez usunięcie pojedynczych punktów awarii dla całego wdrażanego rozwiązania.

 • Osiągnięcie zerowych wartości dla parametrów Recovery Time Objective i Recovery Point Objective.

 • Zapewnienie możliwości rozbudowy scale out i scale up.

 • Swoboda realizacji działań administracyjnych bez konieczności zatrzymywania usług informatycznych.

Korzyści wdrożenia

 • Możliwość rezygnacji z obecnej technologii Software-defines storage na rzecz zaproponowanego rozwiązania.

 • Budowa metro storage clustra w oparciu o portfolio rozwiązań DELL EMC.

 • Zapewnienie oczekiwanego poziomu wydajności, skalowalności wdrożonego rozwiązania.

 • Uzyskanie parametrów bezpieczeństwa RTO i RPO na poziomie 0.

 • Umożliwienie w pełni zdalnego i transparentnego z perspektywy użytkownika administrowania środowiskiem informatycznym.