• Pretor - Twój partner w erze informacji
  • Pretor - Twój partner w erze informacji
  • Pretor - Twój partner w erze informacji
  • Pretor - Twój partner w erze informacji

Adres i siedziba spółki Pretor Sp. z o.o.

 

 

ul. Rakoczego 31

80-169 Gdańsk

REGON: 190014173

NIP: 584 035 83 09

KRS: Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000191192

Kapitał zakładowy: 60.000 zł

Data utworzenia  spółki:  15 września 1991 r.

Konto bankowe: Bank Handlowy SA w Warszawie 96 1030 1582 0000 0008 1362 8007

                                                Wyświetl większą mapę